Кітапхана және ААҚ


КІТАПХАНА ЖӘНЕ ААҚ

                ҚР Президенті Архивінің кітапханасы Қазақстанның стратегиялық зерттеулер институты кітапханаларының және Қазақстан КП ОК жанындағы Партия тарихы институты кітапханасы қорының бір бөлігінің негізінде құрылған. 

        2020 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша кітапхана қорында 45 мыңнан астам кітап, 4 мың газет тігіндісі және 16 мыңнан астам журнал бар.

КІТАПТАР, БРОШЮРАЛАР, ЖУРНАЛДАР (1888–2020 жж.)

                Кітапханада "Авангард Красного Востока" (1921), "Ауыл кәмөнісі" (1932-1938), " Большевик Қазахстана " (1931-1952), КСРО Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы (1965-1991), Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы (1997-2016), ҚазКСР Ғылым Академиясының жаршысы (1946-1991), «Вопросы истории» (1945-1979, 2004-2016), «Вопросы истории КПСС» (1958-1989), «Известия» Қырғыз Облыстық РК(б)П (1920-1924), «Историк-марксист» (1928-1941), «Исторический вестник» (1883-1917), «Исторический журнал» (1937-1945), «История пролетариата СССР» (1930-1935), «Каторга и ссылка» (1933-1935), «Коммунистический Интернационал» (1925-1940), «Красный архив» (1926-1940), «Летописи марксизма» (1926-1930), «На аграрном фронте» (1925-1935), «Народное хозяйство Казахстана» (1926-1989), «Постановления Совета Министров КазССР» (1960-1991), «Пролетарскоя революция» (1921-1941), «Революционный Восток» (1929-1936),  «Революция и национальность» (1931-1937), «Собрание узаконений распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства КазССР», Әділет Халық Комиссариаты шығарған (1927-1932), «Советская Киргизия» (1923-1925), «Современный мир» (1888-1917) сияқты мерзімді басылымдар бар.

        Қазіргі заманғы мерзімді басылымдардан: "Ақиқат" (1995-2020), "Аңыз адам" (2012-2019), "Бәйтерек" (2010-2015), "ҚазҰУ Хабаршысы. әл-Фараби" (2014-2007. 2009. 2013-2016), «Қайнар» университетінің хабаршысы» (1998-2009), "Құжат айналымы мәселелері" (2011-2020), "Жұлдыз" (2004-2020), "Қазақ тарихы" (1995-2020), "Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы (1997-2020)", "Қазақстан мұрағаттары (1996-2020), "Мирас" (2008-2016), "Мысль" (1995-2020), "Нива" (1999, 2013-2015), "Отан тарихы" (1998-2020), "Отечественные архивы" (2004-2020), "Простор" (1997-2015), "Родина" (2011-2020), "Свободная мысль" (2013-2020), Президент пен Үкіметтің актілер жинағы (1991-2020), «Кадрлар анықтамалығы» (2006-2018).
        Қорда Кеңес Одағы Коммунистік партиясының тарихы бойынша негізгі анықтамалық әдебиеттер және Қазақстан Компартиясы және Қазақстан ЛКЖО тарихы, партия құрылысы мәселелері бойынша түрлі кезеңдегі көптеген басылымдар, соның ішінде осы мәселелер бойынша деректі жинақтар жинақталған.
        Қорда Ж. Барибаев, Т. Бокин, О. Жандосов, А. Иманов, Т. Жүргенов, И. Қабылов, Н. Калашников, М. Масанчи, С. Нұрпейісов, П. Петровский, А. Розыбакиев, Ф. Рузаев, и. Ружейников, Т. Рысқұлов, Н. Сырғабеков, К. Таштитов, Я. Ушаков, Д. Фурманов, С. Царев, С. Шәріпов, А. Ярмухамедов  және басқалардың өмірі мен қызметі туралы кітаптар бар. Қазақстанның мемлекеттік және қоғамдық-саяси көшбасшылары туралы соңғы жылдары жарық көрген жинақтар: Д. Әшімбаев. Кто есть кто в Казахстане (бірнеше басылым); М. Қасымбеков. Бірінші. Қазақстан Республикасының Президенті туралы очерктер; Қазақ жерінің құрметті адамдары (бірнеше шығарылым) және басқалар. Кеңес әскери басшылары естеліктерінің жинағы бар.
         Кітапханада келесі энциклопедиялық басылымдар бар: Қазақстан. Ұлттық энциклопедия. 10 т. - Алматы, 2007, Қазақстан. Ұлттық энциклопедия. 5-т. - Алматы, 2006, Қазақ әдебиеті. Энциклопедиялық анықтамалық.—Алматы, 2005, Военная энциклопедия Казахстана. 2 т. - Алматы, 2005, Большая Советская Энциклопедия. 1, 2, 3, 4 басылымдар, Великая Отечественная война. 1941-1945. - М., 1985; Гражданская война и военная интервенция в ССР. - М., 1983, 1987 және басқалар.
                                                                                                                                                              

ГАЗЕТТЕР (1900-2020 жж.)

         Газет қоры: «Ана тілі» (2004-2020), «Аргументы и факты» (1998-2020); «Егемен Қазақстан» (1993-2020); «Известия» (1933-1934); «Искра». 1-6 (1900-1903); «Казахстанская правда» (1993-1934, 1979-1984 – толық емес жиынтықтар; 1993-2020); «Правда» (1917, 1940-1988); «Социалистік Қазақстан» (1981-1982; 1984-1985) және басқалары.

АНЫҚТАМАЛЫҚ-АҚПАРАТТЫҚ ҚОР

               ҚР Президенті архивінің анықтамалық - ақпараттық қоры (бұдан әрі-ААҚ) архивтің ақпараттық қызметіне кітапханамен қатар кіреді және ақпараттық-әдістемелік жұмыс басқармасының құрамында жұмыс істейді.

        ҚР ПА ААҚ архив қызметіне қажетті мұрағаттану, археография, басқа да сабақтас пәндер мәселелері бойынша жарияланған және жарияланбаған ғылыми-әдістемелік және басқа да құжаттардың, олардың анықтамалық-іздестіру аппаратының, сондай-ақ анықтамалық әдебиеттер мен материалдардың жиынтығын білдіреді.
        Қор басқару жөніндегі, еңбекті ғылыми ұйымдастыру, басқару, ғылыми-ақпарат қызметін, кітапхана және баспа істерін жоспарлау, нормалау, ұйымдастыру мәселелері жөніндегі ғылыми әдебиеттерді; ресми және ведомстволық басылымдарды; нормативтік және ғылыми-әдістемелік құжаттарды, анықтамалық әдебиеттерді, Мұрағаттың құжаттарын толықтыратын және оның ғылыми-зерттеу және ақпаратты-анықтамалық жұмыстарына қажетті; нормативтік, ғылыми-әдістемелік зерттемелерді және құжаттану, мұрағаттану, археография мен оларға сәйкес келетін ғылыми пәндері бойынша мерзімді басылымдарды және Мұрағаттың жарияланбаған әзірлемелерін қамтиды. Салалық, жалпы қабылданған әдістемелік құралдармен және ақпараттық материалдармен қатар Қор құрамында КОКП және БЛКЖО Орталық, жергілікті және бастауыш ұйымдарында іс жүргізу және құжаттармен жұмыс істеу ерекшеліктерін ашатын көптеген материалдар бар.
        2020 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша ҚР ПА ААҚ-да 2 354 әдістемелік материал бар. Қорға жаңа материалдардың келіп түсуіне қарай бөлім қызметкерлері архив қызметкерлерін ауызша шолу түрінде тұрақты және мақсатты түрде хабардар етеді, көрмелер ұйымдастырады, архивте жүргізілетін жұмыстардың тақырыбы бойынша толықтыру көздері үшін әдебиеттердің ұсынымдық тізімдерін дайындайды.
        Жыл сайын екі нормативтік-әдістемелік құжаттар тізбесі шығарылады. Біріншісіне алдыңғы жылы ҚР па қызметкерлері дайындаған барлық әдістемелік әзірлемелер, анықтамалық және басқа да ақпараттық басылымдар енгізіледі. Екінші тізбе өткен жылы сыртқы ұйымдардан ҚР па ААҚ түскен барлық нормативтік-әдістемелік құжаттарды қамтиды. Қор жабық емес және барлық мүдделі тұлғаларға қолжетімді.

Қажетті материалдарды сатып алуға өтінімдер мына мекенжай бойынша қабылданады:

050010, Алматы, Достық даңғылы 87-б, ҚР Президентінің Архиві
Факс:(272)2646816
E-mail: arcbibl@mail.ru
Анықтама телефондары: 264-68-27