Мемлекеттік органның бюджеті


2021

Архивке төлемдер бойынша қаржыландыру жоспары 363 692,0 мың теңге бөлінді. 2021 жылға кассалық шығыс 363 691,8 мың теңгені (100%) құрады.