Ұлттық архив қорының құжаттарын орталықтандырылған мемлекеттік есепке алу қағидалары