Архивтік сақтау, құжаттау бойынша нормативтік база