Семинар: “Архив анықтамаларын құру тәжірибесі: ҚР Президенті Архивінің қорлары бойынша жөнсілтер”