«Мәңгілік Ел» кайраткерлері: Қараманов Ұзақбай Қараманұлы (1937–2017 жж.)