Қазақстан Республикасы Президентінің Архивінде өткен архивтану және іс жүргізуді ұйымдастыру бойынша II студентттік қалалық олимпиада

close