Қағаз негіздегі құжаттардың физикалық жай-күйін анықтау