13.04.2018. Архивтану және іс жүргізуді ұйымдастыру бойынша III қалалық студенттік олимпиада